CENY A OCHRANA SPOTŘEBITELE

Dovolujeme si Vás tímto informovat, že nedohodne-li se advokát s klientem na jiné odměně, řídí se jeho odměna vyhláškou Ministerstva spravedlnosti ČR č. 177/1996 Sb., odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif).

Ceník nejčastěji poskytovaných právních úkonů bude v nejbližší možné době uveřejněn na těchto internetových stránkách.

Společnost Mačka&Novotná, advokátní kancelář s.r.o. dbá na důsledné dodržování práv spotřebitele dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Na žádost klienta-spotřebitele vydá advokát doklad o poskytnutí služby s uvedením data poskytnutí služby.

V případě reklamace služby dále vydá advokát písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel vyžaduje. Při komunikaci s klientem lze používat v souvislosti s uzavřenou smlouvou veřejnou komunikační síť, advokátní kancelář nevyužívá pro tuto komunikaci telefonní číslo s vyšší než běžnou cenou.

V případě, že dojde mezi naší AK a klientem-spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů s advokátem, kterým je Česká advokátní komora (Česká advokátní komora, Národní tř. 16, 110 00 Praha 1, e-mail: epodatelna@cak.cz; ID datové schránky: n69admd).